Visie en Missie

SVW wil met deze prijs aanmoedigen dat er HBO-eigen vormen van vredesonderzoek worden ontwikkeld. De SVW erkent dat er  veel interessante dingen gebeuren binnen het HBO onderzoek, maar dat het volle potentieel nog niet wordt gehaald. Het HBO is immers een sector die juist door haar praktijkgerichtheid en door het enorme arsenaal aan (beroeps)opleidingen veelal in nauwe samenhang met het werkveld en haar grote internationale netwerk een zeer betekenisvolle bijdrage zou kunnen leveren aan maatschappelijke vernieuwing in de zin die SVW voor ogen heeft.

SVW daagt hiermee de HBO sector uit om haar optimale rol te vinden als belangrijke actor in de ontwikkeling naar een duurzame en vreedzame maatschappij via onderwijs en vooral via onderzoek. Met deze prijs wil SVW het HBO stimuleren om onderzoek te ontwikkelen dat de moed heeft vanuit specifieke, ge├źxpliciteerde waarden en onderzoeksopvattingen opgezet en uitgevoerd te worden om bestaande maatschappelijke praktijken te verbeteren en te verduurzamen. (Participatief) Praktijkonderzoek met haar nadruk op dialogische en holistische validiteit heeft een groot potentieel om effecten van het onderzoek integraal te implementeren in de praktijk.